Lijsterbeswede 57 2993 GB BARENDRECHT
0648822980(de gehele dag bereikbaar)
info@hfconsultancy.nl

Verantwoording

Gemeenten moeten jaarlijks verantwoording afleggen over de uitvoering van de sociale zekerheidswetten om het voor het ministerie van SZW mogelijk te maken toezicht te houden en de rijksvergoeding vast te stellen. De gemeente verantwoorde zich tot en met het jaar 2005 aan het ministerie door middel van het Verslag over de Uitvoering (VODU). Met de bijbehorende accountantsverklaring werd vervolgens onderstreept dat de informatie in het verslag getrouw was, en dat er rechtmatig werd gewerkt. Dit verslag diende in september van het volgende jaar ingeleverd te zijn bij het ministerie. 

In april 2006 heeft het kabinet besloten om een aantal specifieke uitkeringen, waaronder de Wet Werk en Bijstand, te sturen op hoofdlijnen. 

Dit heeft onder andere tot gevolg dat: 

1. De verantwoording geschiedt middels een bijlage bij de jaarrekening; 
2. De rapportage- goedkeuringstolerantie in positieve zin is bijgesteld; 
3. Voor zowel de specifieke declaraties, als de bijzondere accountantsverklaring is komen te vervallen. 

HF Consultancy kan u ondersteuning aanbieden bij het opstellen van de diverse verantwoordingsinformatie