Lijsterbeswede 57 2993 GB BARENDRECHT
0648822980(de gehele dag bereikbaar)
info@hfconsultancy.nl

Rechtmatigheidcontrole

Audit Alert 13: Rechtmatigheidsonderzoek gemeenten en provincies en de implicaties daarvan voor de accountantsverklaring. 

Controleren is toetsen aan normen. Bij het rechtmatigheidsonderzoek is helderheid over de te hanteren normen en daarmee helderheid over de reikwijdte van het onderzoek en de generieke en specifieke toetscriteria van groot belang. 

Als de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties niet voldoen aan deze criteria, kan dat van invloed zijn op de strekking van de accountantsverklaring. Bij het ontbreken van dergelijke criteria kan de accountant het rechtmatigheidsonderzoek niet uitvoeren en dus in zijn accountantsverklaring geen oordeel uitspreken over de rechtmatigheid. 

De accountant kan en mag niet zelf gaan interpreteren wat rechtmatigheid inhoudt. 

HF Consultancy kan u ondersteuning aanbieden bij het opzetten en de uitvoering van diverse rechtmatigheidsonderzoeken (conform SiSa model)!