Lijsterbeswede 57 2993 GB BARENDRECHT
0648822980(de gehele dag bereikbaar)
info@hfconsultancy.nl

Interne controle en verantwoording WMO

De Wmo en de gemeentelijke begroting
Met de Wmo, welke voor alle taakvelden ± 40% van de gemeentelijke uitmaakt en de wetenschap dat de kosten, nu nog ondergebracht bij de AWBZ, forse stijgingen laten zien in de begroting, zal moeten na worden gedacht over de vraag hoe het budget van de Wmo beheerst en verantwoord kan worden naar zowel de burgers, gemeenteraad en naar de gemeentelijke accountantdienst. 

De risico’s van de Wmo in het Kader van de rechtmatigheidsverklaring
Gemeenten zijn verplicht om vanaf 2004 door middel van een accountantsverklaring de rechtmatigheid van het financieel beheer aan te tonen. 

De volgende processen zijn een risicovol onderdeel van de Wmo in het Kader van de accountantsverklaring rechtmatigheid: 

– Inkoop en aanbestedingen.
– Subsidieverstrekkingen.
– Subsidieontvangsten. 
– De financiële (on) beheersbaarheid voor de gemeenten (de Verschuiving van de financiële problemen naar de gemeenten). 
– Oninbaarheid van de eigen bijdrage die de klant moet betalen voor het gebruik maken van de voorziening.

De afdeling bedrijfsvoering van de gemeente draagt zorg voor de uitvoering van de Wmo waarbij het van belang is dat de rechtmatigheid van Individuele voorzieningen aantoonbaar rechtmatig tot stand zijn gekomen. Tevens krijgen gemeenten meer relaties met derden, hetgeen logischerwijs meer controle en regievoering vergt, dit omdat op basis van de gemaakte afspraken tussen de leveranciers en de gemeenten zijn verantwoordingseisen opgesteld waaraan de leveranciers zich aan moeten houden. 

De financiële risico’s zijn geheel neergelegd bij gemeenten. De gemeenten zullen een werkwijze moeten hebben, om de betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid en tijdigheid) van de gegevens en de rechtmatigheid van de verstrekkingen en subsidies vast te stellen.

HF Consultancy zorgt voor het “In Control” zijn van uw gemeentelijke organisatie
Door de jarenlange ervaring van HF-adviesbureau op het gebied van de administratieve bedrijfsvoering, de interne controle en verantwoording en Kwaliteitsverbetering kan HF Consultancy uw gemeente onder meer ondersteuning bieden voor een rechtmatige implementatie en verantwoording van de Wmo. Informeer naar de interessante mogelijkheden die wij u aanbieden Kunnen.